หมายเหตุจากกองบรรณาธิการ : แถลงการณ์ด้านล่างนี้เขียนขึ้นโดยผู้เข้าร่วมประชุมงานวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13 เพื่อประท้วงต่อการตั้งข้อกล่าวหาผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้หลายท่าน   ได้มีการเผยแพร่แถลงการณ์นี้ไปยังสื่อต่างๆ หลายแห่ง รวมทั้งนิว มันดาลา   เรามีความยินดีที่ได้เผยแพร่แถลงการณ์นี้ฉบับเต็มและต้องการร่วมกับผู้เขียนแถลงการณ์นี้ในการแสดงออกซึ่งเสรีภาพในทางวิชาการ เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทย 

……………

แถลงการณ์จากผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13

เรื่องการออกหมายเรียกให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมบางส่วนรับทราบข้อกล่าวหา

ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้ลงชื่อแนบท้ายแถลงการณ์นี้รู้สึกตระหนกและผิดหวังกับการแจ้งข้อกล่าวหาของพันเอกสืบสกุล บัวระวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ต่อดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ นางภัควดี วีระภาสพงษ์ นายชัยพงษ์ สำเนียง นายนลธวัช มะชัยและนางธีรมล บัวงาม ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 3/2558 สั่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดย ไม่ได้รับอนุญาตและบทลงโทษผู้ที่ละเมิดประกาศคำสั่งนี้อาจหมายถึงการจำคุก 6 เดือน

การประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาเป็นเวทีการประชุมทางวิชาการนานาชาติรายการหลักที่มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนอภิปรายเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทย  การประชุมนี้จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 เป็นต้นมา โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงานทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา  ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 การประชุมนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพและนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก  โดยมีผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง 1,224 คน ทว่าอย่างเดียวที่ทำให้การประชุมมีความเสียหายคือการปรากฎตัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งในและนอกเครื่องแบบ  ก่อให้เกิดบรรยากาศความหวาดกลัวระหว่างการประชุม

การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สร้างบรรยากาศความหวาดกลัวในงานประชุมไทยศึกษาครั้งที่ 13 และงานวิชาการโดยทั่วไป ถือเป็นการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและยังไม่ปฎิบัติตามกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนาม อันเป็นการให้หลักประกันเรื่องเสรีภาพทางวิชาการ

เราจึงขอเรียกร้องรัฐบาลทหารของประเทศไทยดังนี้

  1. ยกเลิกหมายเรียกและการแจ้งข้อกล่าวหาต่อดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ นางภัควดี วีระภาสพงษ์ นายชัยพงษ์ สําเนียง นายนลธวัช มะชัยและนายธีรมล บัวงาม
  2. ยุติการสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวต่ออาจารย์และนักศึกษาในการทํางาน การดําเนินกิจกรรม การเรียนการสอน การวิจัย การอภิปรายและถกเถียงในที่สาธารณะทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา
  3. ยุติการควบคุมการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีและเปิดเผยในเรื่องต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของสาธารณชนในวงกว้างตามที่ประเทศไทยได้ให้คํามั่นไว้กับนานาชาติ

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลงชื่อโดยผู้เข้าร่วมประชุม 291 คน (ดังรายชื่อที่แนบมานี้)

Academic Title

First Name

Last Name

Nationality

Affiliation

Dr

Aarti

Kawlra

Indian

Madras Institute of Development Studies

Assistant Professor Dr.

Achariya

Choowonglert

Thai

Faculty of Social Sciences, Naresuan University

Mr

Akanit

Horatanakun

Thai

McGill University

Dr.

Akarin

Pongpandecha

Thai

Architectural Heritage Management and Tourism

Professor

Akiko

Iijima

Japanese

Tenri University

Mr

Akkanut

Wantanasombut

Thai

RCSD Chiang Mai University

Assistant Professor

Akkharaphong

Khamkhun

Thai

Pridi Banomyong International College

Mr

Alejandro

Huete

US

Chiang Mai University

Mr

Alongkorn

Jitnukul

Thai

Department of Sociology and Anthropology

Ms

Amata

Jantarangsee

Thai

Kasetsart University

Dr.

Amporn

Marddent

Thai

Walailak University

Assistant Professor Dr.

Amporn

Jirattikorn

Thai

Chiang Mai University

Professor Dr.

Anan

Ganjanapan

Thai

Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

Assistant Professor Dr.

Andrew

Johnson

US

Princeton University

Dr.

Andrew

Turton

British

Emeritus Reader

Mr

Anthony

Irwin

US

University of Wisconsin-Madison

Assistant Professor Dr.

Anusorn

Unno

Thai

Thammasat University

Mr

Apichatpong

Weerasethakul

Thai

Kick the Machine Films Co., Ltd

Assistant Professor Dr.

Aranya

Siriphon

Thai

Chiang Mai University

Dr.

Ariya

Svetamra

Thai

Department of Women’s Studies

Mr

Arjin

Thongyuukong

Thai

Thammasat University

Dr.

Arratee

Ayuttacorn

Thai

Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

Assistant Professor Dr.

Arunee

Santhitiwanich

Thai

Faculty of Political Science

Professor Dr.

Attachak

Sattayanurak

Thai

Chiang Mai University

Dr

Benjaporn

Deekhuntod

Thai

Independent Scholar

Dr.

Benjawan

Narasaj

Thai

Khon Kaen University

Assistant Professor Dr.

Bhubate

Samutachak

Thai

Mahidol University

Ms

Bidisha

Borah

Indian

Dibrugarh University

Mr

Bisma Putra

Sampurna

Indonesian

Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

Dr.

Boonlert

Visetpricha

Thai

Thammasat University

Ms

Bronwyn

Isaacs

Australian

Harvard University

Mr

Bundit

Grivijitr

Thai

prince of Songkhla University, Pattani

Associate Professor

Buapun

Promphakping

Thai

Khon Kaen University

Ms

Busarin

Lertchavalitsakul

Thai

Faculty of Social Sciences, Naresuan University

Dr.

Carl

Middleton

British

Chulalongkorn University

Ms

Cassie

Defillipo

US

University of Melbourne

Dr

Chainarong

Sretthachau

Thai

Mahasarakham University

Associate Professor

Chaiyan

Rajchagool

Thai

University of Phayao

Ms

Chalinee

Sonphlay

Thai

Faculty of Political Science, Thammasat University

Dr.

Chalita

Bundhuwong

Thai

Kasetsart University

Dr.

Chandra Kanta

Phukan

Indian

Ban-Ok-Pup-Lik-Mioung-Tai

Ms

Chanjittra

Chanorn

Thai

Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

Associate Professor

Chantana Banpasirichote

Wungaeo

Thai

Department of Government, Chulalongkorn Univ

Dr.

Chaya

Vaddhanaphuti

Thai

Chiang Mai University

Chayapat

Wareenil

Thai

Institute of East Asian studies, Thammasat University

Ms

Cholnapa

Anukul

Thai

Center of Just Society Network

Mr

Chow Kensan

Tunkhang

Indian

University of Calcutta

Dr.

Chris

Baker

British

Independent Scholar

Dr.

Christopher

Buckley

British

Wolfson College, Oxford

Mr

Chupinit

Kesmanee

Thai

Retired Lecturer

Assistant Professor Dr.

Chusak

Wittayapak

Thai

Chiang Mai University

Associate Professor

Coeli

Barry

US

Mahidol University

Professor

Craig

Reynolds

Australian

Australian National University

Assistant Professor Dr.

Damrongphon

Inchan

Thai

Silpakorn University

Ms

Darunee

Singphongphrai

Thai

Chiang Mai University

Mr

Daniel

Hayward

British

Chiang Mai University

Mr

David

Sims

British

Ubon Ratchathani University

Ms

Dawn

Rooney

US

Independent Scholar

Professor

Deborah

Tooker

US

Le Moyne College

Mr

Din

Buadaeng

Thai

Paris-Diderot University

Professor

Duncan

Mccargo

British

SUniversity of Leeds

Mr

Edoardo

Siani

Italian

SOAS, University of London

Ms

Elizabeth

Hinton

Australian

Retired

Dr.

Erick

White

US

University of Michigan

Associate Professor

Erik

Kuhonta

Philippine

Department of Political Science, McGill University

Ms

Fasiri

Ahn

Thai

Chiang Mai University

Ms

Genevieve

Gebhart

US

Electronic Frontier Foundation

Professor

He

Ming

Chinese

Yunnan University

Mr

Henrik Kloppenborg

Møller

Danish

Lund University

Dr.

Hironmoni

Borgohain Gogoi

Indian

Namrup College, Dibrugarh University

Dr.

Irene

Stengs

Dutch

Meertens Institute

Dr.

Jaggapan

Cadchumsang

Thai

Faculty of Humanities and Social Sciences,

Mr

Jakkrawut

Thuwaratkeeree

Thai

Southern Peasant’s Federation of Thailand

Assistant Professor Dr.

Jakkrit

Sangkhamanee

Thai

Faculty of Political Science, Chulalongkorn University

Mr

James

Wise

Australian

Unaffiliated

Dr.

Janit

Feangfu

Thai

Chiang Mai University

Associate Professor

Jaran

Cosananand

Thai

Ramkhamhaeng University

Mr

Jedsarid

Sangkapan

Thai

Prince of Songkhla University, Pattani

Ph. D. Candidate

Jie

Jin

Chinese

Peking University

Ms

Jiraporn

Laocharoenwong

Thai

University of Amsterdam

Dr

John

Draper

British

Khon Kaen University

Professor

John

Marston

US

El Colegio de México

Professor

Jonathan

Rigg

British

National University of Singapore

Assistant Professor Dr.

Juthamas

Tangsantikul

Thai

Chulalongkorn University

Ms

Kaeota

Chantranuson

Thai

Khon Kaen University

Assistant Professor Dr.

Kanjana

Thepboriruk

Thai

Northern Illinois University

Associate Professor Dr.

Kanokwan

Manorom

Thai

Ubon Ratchathani University

PhD Student

Karin

Hongsaton Zackari

Swedish

Lund University

Ms

Kasamapom

Saengsuvahon

Thai

Thammasat University

Professor

Katherine

Bowie

US

University of Wisconsin-Madison

Dr.

Katja

Rangsivek

German

Dr.

Katsuyuki

Takahashi

Japanese

Naresuan University


Dr.

Kazue

Takamura

Japanese

McGill University

Associate Professor

Kazuo

Fukuura

Japanese

Toin University of Yokohama

Dr

Keith

Barney

Canadian

Australian National University

Assistant Professor Dr.

Kettawa

Boonpakarn

Thai

Prince of Songkla University

Ms

Kingkorn

Narintarakul

Thai

BIOTHAI Foundation

Dr

Kojo Opoko

Aidoo

Ghanaian

University of Ghana

Ms

Kunthida

Rungruengkiat

Thai

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Assistant Professor

Kwanchewan

Buadaeng

Thai

Faculty of Social Sciences

Mr

La

Ring

Myanmar

Enlightened Myanmar Reearch

Dr.

Lalita

Hanwong

Thai

Kasetsart University

Southeast Asian & Hmo

nLgarSrtyudies Bibliographer

Ashmun

US

University of Wisconsin-Madison

Dr.

Leslie

Woodhouse

US

University of San Francisco

Professor

Long

Xiaoyan

Chinese

Yunnan University

Dr.

Mala

Sathian

Malaysian

University of Malaya

Dr.

Malee

Sitthikriengkrai

Thai

Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

Dr.

Malinee

Khumsupa

Thai

Chiang Mai University

Ms

Maliwan

Senawong

Thai

Chiang Mai University

Mr

Mana

Nakham

Thai

Khon Kaen University

Professor Dr.

Masao

Ayabe

Japanese

Tokyo Metropolitan University

Dr.

Masayuki

Nishida

Japanese

Chiang Mai University

Ms

Megan

Youdelis

Canadian

York University

Dr.

Micah

Morton

US

Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)

Professor

Michael

Herzfeld

British

Department of Anthropology, Harvard University

Professor

Mike

Hulme

British

Kings College London

Ms

Ming Li

Yong

Singaporean

The University of Sydney

Dr

Mohomodou

Houssouba

Malian

University of Basel

Mr

Monchai

Phongsiri

Thai

Khon Kaen University

Assistant Professor Dr.

Montri

Kunphoommarl

Thai

Naresuan University

Mr

Naly

Pilorge

Cambodian

CambLeagueForPromotion&DefenseofHumanRights

Professor

Nancy

Eberhardt

US

Knox College

Dr.

Nannaphat

Saenghong

Thai

Chiang Mai University

Ms

Nanta

Benjasilarak

Thai

Prachatham

 

Mr

Napak

Serirak

Thai

Prince of Songkla University

Mr

Napath

Narangsiya

Thai

Chulalongkorn University

Assistant Professor Dr.

Naruemon

Thabchumpon

Thai

Chulalongkorn University

Dr.

Narumon

Arunotai

Thai

Social Research Institute

Dr.

Narut

Wasinpiyamongkhon

Thai

Ubon Ratchathani University

Dr.

Nathan

Porath

British

CESD Chiang Mai University

Mr

Natthaphan

Saengthap

Thai

Southern Peasant’s Federation of Thailand

Mr

Niabdulghafar

Tohming

Thai

Focus on the Global South

Ms

Nicha

Rakpanichmanee

Thai

Vermont Law School

Professor Dr.

Nicola

Tannenbaum

US

Lehigh University

Ms

Nilobol

Phuraya

Thai

Sakon Nakhon Rajabhat University

Dr.

Nirun

Pitakwatchara

Thai

Ubonratchatnani university

Associate Professor Dr.

Niti

Pawakapan

Thai

Chulalongkorn University

Nobuko

Koya

Japanese

Research Institute for Languages and Cultures of Asia an

Associate Professor

Nongyao

Nawarat

Thai

Chiangmai University

Assistant Professor

Noppanun

Wannathepsakul

Thai

Social Research Institute, Chulalongkorn University

Dr

Nuthamon

Kongcharoen

Thai

Chiang Mai University

Mr

Oliver

Raendchen

German

SEACOM Southeast Asia Communication Center

Dr.

Olivier

Evrard

French

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Assistant Professor Dr.

Ora-Orn

Poocharoen

Thai

Chiang Mai University

Ms

Orapan

Pratomlek

Thai

Center for Social Development Studies

Assistant Professor Dr.

Pad

Lavankura

Thai

Ramkhamhaeng University

Mr

Paiboon

Hengsuwan

Thai

Chiang Mai University

Assistant Prof Dr

Pamari

Surakiat

Thai

Prince of Songkhla University, Pattani

Lecturer

Panadda

Boonyasaranai

Thai

Faculty of Humanities, Chiang Mai University

Ms

Panarat

Anamwathana

Thai

University of Oxford

Assistant Professor

Pandit

Chanrochanakit

Thai

Faculty of Political Science, Chulalongkorn University

Ms

Pannawadee

Srikhao

Thai

Sakon Nakhon Rajabhat University

Ms

Paranat

Suksut

Thai

Ministry of Public Health

Mr

Pasit

Wongngamdee

Thai

Ubon Ratchathani University

Professor

Pasuk

Phongpaichit

Thai

Chulalongkorn University

Dr.

Pataya

Ruenkaew

Thai

Independent researcher

Ms

Patchanee

Kumnak

Thai

Good Electronics Network

Ms

Patcharin

Raksat

Thai

Thailand Research Fund

Dr.

Patcharin

Lapanun

Thai

Khon Kaen University

Ms

Patporn

Phootong

Thai

Filmmaker

Dr.

Patrick

Jory

Australian

University of Queensland

Ms

Pattarat

Phantprasit

Thai

Thaksin University

Professor

Paul

Chambers

US

Naresuan University

Associate Professor

Paul T.

Cohen

Australian

Macquarie University

Dr.

Pawaluk

Suraswadi

Thai

Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

Dr.

Pensupa

Sukkata

Thai

Chiang Mai University

Professor

Peter

Jackson

Australian

Australian National University

Associate Professor

Peter

Vail

US

National University of Singapore

Dr.

Peter

Bell

US

State University of New York, Purchase, NY

Dr.

Peter

Quinn

Australian

Australian National University

Phailin

Thongthammachat

Thai

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

Professor

Philip

Hirsch

Australian

University of Sydney

Dr

Philippe

Peycam

French

International Institute for Asian Studies

Mr

Phurinat

Chotiwan

Thai

Kamphaeng Phet Rajabhat University

Ms

Pianporn

Deetes

Thai

International Rivers

Dr.

Pinai

Sirikiatikul

Thai

Faculty of Architecture, Silpakorn University

Assistant Professor Dr.

Pinwadee

Srisupan

Thai

Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University

Assistant Professor

Pinyapan

Potjanalawan

Thai

Lampang Rajabhat University

Mr

Pisith

Nasee

Thai

Chiang Mai University

Assistant Professor Dr.

Pitch

Pongsawat

Thai

Chulalongkorn University

Mr

Piya

Kerdlap

US

Independent

Dr.

Piyaboot

Sumettikoon

Thai

Chiang Mai University

Dr.

Ploykaew

Porananond

Thai

Chiang Mai University

Associate Professor Dr.

Ploysri

Porananond

Thai

Research Administration Center

Ms

Pongtip

Thiengburanathum

Thai

Chiang Mai University

Mr

Por

Boonpornprasert

Thai

Chiang Mai University

Associate Professor Dr.

Pornpan

Khemakunasai

Thai

Thaksin University

Dr

Prachatip

Kata

Thai

Society and Health Institute, Ministry of Public Health


Professor

Pradip Kumar

Gogoi

Indian

Dibrugarh University

Assistant Professor Dr.

Prajak

Kongkirati

Thai

Thammasat university

Ph. D. Student

Pran

Jintrawet

Thai

Waseda University

Associate Professor

Prapart

Pintobtang

Thai

Social Research Institute, Chulalongkorn University

Dr.

Prasert

Rangkla

Thai

Thammasat University

Assistant Professor Dr.

Prasit

Wangpakapattanawong

Thai

Mr

Prasit

Boonpan

Thai

Southern Peasants’ Federation of Thailand

Dr.

Prasit

Leepreecha

Thai

Chiang Mai University

Ms

Preeda

Panmuang

Thai

Southern Peasant’s Federation of Thailand

Ms

Pruksapan

Bantawtook

Thai

Ubon Ratchathani University

Associate Professor

Puangthong

Pawakapan

Thai

Chulalongkorn University

Assistant Prof

Puttapon

Mongkolworawan

Thai

Ramkhamhaeng University

Professor

Rachel

Harrison

British

School of Oriental & African Studies

Mr

Rachod

Satrawut

Thai

Prince of Songkhla University, Pattani

Dr.

Rakhee Kalita

Moral

Indian

Cotton College ( State University)

Assistant Professor Dr.

Ram

Prasansak

Thai

Ubon Ratchathani University

Dr.

Rapin

Quinn

Thai

Australian Catholic University

Ms

Rawitawan

Sophonpanich

Thai

University of Hawai’I at Manoa

Associate Professor Dr.

Rawiwan

Oranratmanee

Thai

Faculty of Architecture Chiang Mai University

Ms

Rebeca

Leonard

British

Freelance researcher

Associate Professor Dr.

Reena

Marwah

Indian

Centre for Study of Developing Societies

Dr.

Robert

Farnan

Canadian

Chiang Mai University

Dr.

Roger

Casas

Spanish

Austrian Academy of Sciences

Professor

Ryoko

Nishii

Japanese

Res Inst for Languages and Cultures of Asia and Africa

Dr

Saichol

Sattayanurak

Thai

Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

Dr.

Saipin

Suputtamongkol

Thai

Thammasat university

Dr.

Sakkarin

Na Nan

Thai

Rajamangala University of Technology Lanna Nan

Dr.

Saowanee

Alexander

Thai

Ubon Ratchathani University

Ms

Sarah

Bishop

Australian

College of Law, Australian National University

Ms

Sarah

Rooney

US

Writer

Ms

Sasithon

Klomjit

Thai

Southern Peasant’s Federation of Thailand

Mr

Saw

Win

Burmese

REAM – Renewable Energy Association, Myanmar


Dr

Sayamol

Charoenratana

Thai

Chulalongkorn University

Associate Professor Dr.

Senshu

Yoshii

Japanese

National Institute of Technology, Miyakonojo College

Ms

Shalmali

Guttal

Indian

Focus on the Global South

Professor

Shigeharu

Tanabe

Japanese

Center for Ethnic Studies and Development

Mr

Shintaro

Hara

Japanese

Freelance

Ms

Silpsupa

Jaengsawang

Thai

Hamburg University

Mr

Simon

Rowedder

German

National University of Singapore

Dr.

Sing

Suwannakij

Thai

Chiangmai University

Dr

Siya

Uthai

Thai

Chiang Mai University

Dr.

Soimart

Rungmanee

Thai

Thammasat University

Dr.

Somrak

Chaisingkananont

Thai

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

Mr

Somrit

Luechai

Thai

South East Asia Study Project, Thammasat University

Dr.

Songsiri

Putthongchai

Thai

Thammasat University

Ms

Sophea

Chrek

Cambodian

Focus on the Global South

Mr

Stew

Motta

US

CGIAR

Assistant Professor

Suddan

Wisudthiluck

Thai

Thammasat University

Dr.

Sumintra

Maklai

Thai

Chiang Mai University

Postgraduate student

Sumonmarn

Singha

Thai

Mahidol University

Assistant Professor

Sunthorn

Suksaranchit

Thai

University of Phayao

Dr.

Surangrut

Jumnianpol

Thai

Social Research Institute, Chulalongkorn University

Mr

Suraphon

Songruk

Thai

Southern Peasant’s Federation of Thailand

Dr.

Surasom

Krisnachuta

Thai

Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchatani University

Professor

Surichai

Wankaeo

Thai

Chulalongkorn University

Lecturer

Suriya

Smutkupt

Thai

RCSD, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

Professor

Susan

Darlington

US

Hampshire College

Associate Professor Dr.

Takayoshi

Maki

Japanese

Hiroshima University

Mr

Tanai

Ketwongkot

Thai

School of Political Science and Law

Dr.

Tani

Sebro

US

Miami University

Assistant Professor

Taylor

Easum

US

University of WIsconsin-Stevens Point

Mr

Teeranet

Chaisuwan *

Thai

Southern Peasant’s Federation of Thailand

Dr.

Teeranoot

Siriwittayakorn

Thai

Chiang Mai University

Mr

Teerapatt

Prapapyuenyong

Thai

Swinburne University of Technology

Professor

Thak

Chaloemtiarana

Thai

Cornell University

Dr.

Thanavi

Chotpradit

Thai

Silpakorn University

Professor Dr.

Thanet

Aphornsuvan

Thai

Thammasat University

Mr

Thannapat

Jarenpanit

Thai

Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok

Professor Dr

Thidar Htwe

Win

Myanmar

University of Mandalay

Dr.

Thomas

Hoy

Irish

Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

Mr

Tinnaphop

Sinsomboonthong

Thai

London School of Economics and Political Science (LSE)

Mr

Tittaphan

Vachananda

Thai

American University

Dr.

Tubtim

Tubtim

Thai

RCSD, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

Fellow and Senior Lectu

rTeyrell

Haberkorn

US

Australian National University

Mr

Uchen

Cheangsen

Thai

School of Political and Laws

Professor

Ukrist

Pathmanand

Thai

Chulalongkorn University

Dr.

Unaloam

Chanrungmaneekul

Thai

Sukhothai Thammathirat Open University

Assistant Professor

Vanessa

Lamb

US

University of Melbourne

Dr.

Veluree

Metaveevinij

Thai

College of Innovation, Thammasat University

Ms

Victoria

Vorreiter

US

Chiang Mai University

Associate Professor

Viengrat

Nethipo

Thai

Faculty of Political Science, Chulalongkorn University

Mr

Viet Quan

Ha

Vietnamese

Australian National University

Mr

Visisya

Pinthongvijaykul

Thai

Chandrakasem Rajabhat University, Bangkok

Ms

Vorawan

Wannalak

Thai

School of Social Innovation, Mae Fah Luang University

Professor

Walden

Bello

Philippine

Focus on the Global South

Associate Professor

Wang

Yueping

Chinese

Yunnan University

Assistant Professor

Wasan

Panyagaew

Thai

Chiang Mai University

Dr

Wasana

La-Orngplew

Thai

Thammasat University

Mr

Wichean

Anprasert

Thai

Factulty of Social Sciences, Chiang Mai University

Ms

Wilasinie

Sopapol

Thai

Khon Kaen University

Dr.

Winyu

Ardrugsa

Thai

Thammasat university

Professor

Wolfram

Schaffar

German

Vienna University

Dr

Worawan

Sukraroek

Thai

Earth Rights International

Dr.

Xiaoxia

Lan

Chinese

Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University

Ph. D. Candidate

Xiaoxiao

Ma

Chinese

Sun Yat-sen University

Dr.

Yaliang

Chang

Taiwanese

National Chi Nan University

Ms

Yasmin

Ahammad

British

Focus on the Global South

Professor

Yasuhito

Asami

Japanese

Dept. of Global Politics, Faculty of Law, Hosei University

Dr.

Yoko

Hayami

Japanese

Kyoto University

Dr.

Yoshihide

Sakurai

Japanese

Hokkaido University

Professor

Yuji

Baba

Japanese

Kyoto Bunkyo University

Assistant Professor Dr.

Yukti

Mukdawijitra

Thai

Thammasat University

Ms

Zhu

Min

Chinese

Yunnan University