เนติ​วิทย์​ โชติ​ภัทร​์​ไพศาล​ นิสิตคณะ​รัฐศาสตร์​ จุฬา​ฯ​ สนใจความเป็​นธรรมและ​ประชา​ธิปไตยในประเทศ​ไทย

Netiwit​ Chotiphatphaisal is a democracy activist and a student ​from the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University.