เนติ​วิทย์​ โชติ​ภัทร​์​ไพศาล​ นิสิตคณะ​รัฐศาสตร์​ จุฬา​ฯ​ สนใจความเป็​นธรรมและ​ประชา​ธิปไตยในประเทศ​ไทย

Netiwit​ Chotiphatphaisal is a democracy activist and a student ​from the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University.

ณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการเขียนและการแปลของสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน

Nattanan Thongkuasakul is a student at the Faculty of Education, Chulalongkorn University. He is on the Board of Directors and Chief of Writing/Translation Officer of Nisit Sam Yan Press.